COMPOSITUM FILAMENT SERIES


Compositum Filament Series™ to linia filamentów produkowanych z granulatów opracowanych specjalnie dla zastosowania w druku przestrzennym FDM. Zmiany materiałowe dokonane zostały już na etapie monomerów, co przełożyło się na uzyskanie materiałów o znakomitych właściwościach mechanicznych, termicznych oraz fizycznych.

Filamenty ABS EX™ oraz ABS ST™ charakteryzują się wzorcową spójnością warstw oraz bardzo niskim skurczem liniowym, dzięki czemu różnica właściwości mechanicznych próbki drukowanej w stosunku do modelu wytworzonego metodą wtrysku wynosi zaledwie 8%. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe dokonane na próbkach drukowanych odwzorowują realne wartości wytrzymałościowe materiału, uzyskiwane metodą druku przestrzennego FDM. Parametry materiałów ABS EX™ oraz ABS ST™ stanowią najwyższe 
z możliwych wartości, aktualnie dostępnych filamentów ABS na rynku globalnym.

Walory użytkowe serii filamentów Compositum, sprawiają, że znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i działalności profesjonalnej. Filamenty ABS EX™ oraz ABS ST™ z powodzeniem wykorzystywane są już m.in do:
- wytwarzania elementów linii produkcyjnych oraz części zamiennych maszyn i urządzeń,
- wytwarzania nietypowych narzędzi, uchwytów i mocowań w działach produkcyjnych,
- wytwarzania baz do piaskowych form odlewniczych,
- wytwarzania obudów do produkcji elektronicznej,
- wytwarzania części do kaset domofonowych,
- wytwarzania elementów protez dłoni,
- wytwarzania adapterów do podajników w przemyśle tworzyw sztucznych,
- wytwarzania elementów makiet projektów architektonicznych,
- produkcji jednostkowej i niskoseryjnej w przemyśle meblarskim,
- prototypowania elementów i zespołów mechanicznych oraz elektronicznych.